כיתות חכמות בגליל


03.10.2010
משנת 2010, ועד תחילת 2012, יותקנו בבתי הספר למעלה מ-415 כיתות אינטראקטיביות בעלות של כ-31 מיליון שקל. הפרויקט הינו יחיד מסוגו ובהיקפו בארץ, מהווה את המילה האחרונה בתחום החידושים הטכנולוגיים במערכת החינוך. כל "כיתה חכמה" תצויד בלוח אינטראקטיבי, עמדת מורה ממוחשבת ומקרן, אשר מחוברים ברשת אינטרנט למחשבים הניידים של התלמידים בכיתה. בנוסף תהיה לתלמידים "ערכת הצבעה" ולמורה יהיה לוח נייד אלחוטי שמאפשר לו "לכתוב על הלוח" מכל מקום בכיתה.
 
המשרד לפיתוח הנגב והגליל משתתף בתקציב הפרויקט בסכום של 15 מיליון שקלים, קדימה מדע משתתפת בתקציב הפרויקט בסכום של 16 מיליון שקלים ומשרד החינוך מממן את עיקר תהליך הכשרת המורים וההטמעה בבתי ספר. קדימה מדע תלווה את הקמתן של הכיתות האינטראקטיביות ותדאג לאבזר אותן באמצעים הטכנולוגיים המתאימים וכן לסייע לתהליכי ההטמעה וההדרכה לשימוש בהם.
 
"כיוונים אמדור" סיפקה והטמיעה את מוצריה בפיילוט הראשון שהתקיים ב 6 בתי ספר בשנתיים האחרונות ותקח חלק גם בפרויקט ההמשך.
 
חזרה פרטים נוספים