שיעור בנושא הכנרת באמצעות הלוח החכם


07.04.2009
שיעור משולב לוח חכם בנושא הכנרת. בשיעור נראה שימוש בכלים המיוחדים של תוכנת הלוח האינטראקטיבי ומשולבים סרטונים. המורה מונה את יתרונות השימוש בלוח.
 
חזרה פרטים נוספים