שיפור השגי תלמידים באמצעות לוח אינט


03.10.2010

שיפור השגי תלמידים בתחום המדעים באמצעות לוח אינטראקטיבי

 
שיפור השגי תלמידים באמצעות שימוש בלוח אינטראקטיבי:

בשנה זו בכיתות ז נכנס נושא התא לתוכנית הלימודים.
נושא זה מזמן שימוש בתמונות ובאמצעי הגדלה.
בעזרת שימוש בעזרים כגון לוח אינטראקטיבי ניתן לשפר את השגי התלמידים בצורה משמעותית.
ביצעתי בכיתות הלימוד בבית ספרי מחקר קטנטן ואקדמי, אותו הצגתי במהלך לימודי האקדמיים השנה.
בו בחרתי 4 כיתות לימוד בבית ספר, באזור הדרום, בגיל חטיבת הביניים מהם למדו ללא לוח אינטראקטיבי ושניים מהם למדו בעזרת לוח אינטראקטיבי.
ונבדקו השגי התלמידים וההבדלים בין הקבוצות.
תוצאות המחקר מורות על כך שהשגי התלמידים אשר למדו בקבוצות הלימוד שנעזרו בלוח האינטראקטיבי השיגו ציון גבוה ב 11 נקודות מהקבוצה שלמדה ללא עזרים.
 
תוצאות המחקר
 
 
 

מן הנתונים ניתן לראות כיצד הצליחו התמונות והפעילויות האינטראקטיביות של הלוח להזיז תלמידים ממשבצות של הנכשלים לכיוון ההשגי הבינוני.
וכמובן שינוי משמעותי בממוצע הציונים.
 
חזרה פרטים נוספים